Firma - Partner XXI Warszawa
Home Firma

Firma

Hurt – Papier Ryszard Cebula Sp. J.

Hurt-Papier Ryszard Cebula spóÅ‚ka jawna  jest najwiÄ™kszÄ… hurtowniÄ… handlowÄ… w branży papierniczo – biurowej Polski poÅ‚udniowo-wschodniej. Zajmujemy siÄ™ kompleksowÄ… obsÅ‚ugÄ… klientów biznesowych, zaopatrujÄ…c ich w artykuÅ‚y i urzÄ…dzenia nieodzowne do wÅ‚aÅ›ciwego funkcjonowania biura.

Firma zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w 1991 r. i od tego momentu prężnie siÄ™ rozwijaÅ‚a na terenie caÅ‚ej Polski poÅ‚udniowo-wschodniej. W chwili obecnej w skÅ‚ad naszej sieci wchodzi 7 udziaÅ‚owców, którzy z ogromnym zaangażowaniem przyczyniajÄ… siÄ™ do realizacji postawionych przez naszÄ… organizacjÄ… celów.

Na sukces naszej firmy oraz zadowolenie klientów pracuje zespóÅ‚ 150 osób. DziÄ™ki optymalnym rozwiÄ…zaniom logistycznym – wÅ‚asna flota samochodowa, nowoczesna sieć magazynowa - potrafimy sprawnie i szybko obsÅ‚użyć wszystkich klientów, także tych najwiÄ™kszych, majÄ…cych oddziaÅ‚y w caÅ‚ej Polsce.

Nasze cele i misja

Naszym gÅ‚ównym celem jest zapewnienie profesjonalnej obsÅ‚ugi klientowi w zakresie usÅ‚ug i dostaw artykuÅ‚ów biurowych, dla osiÄ…gniÄ™cia wspólnego zadowolenia z realizowanych zadać biznesowych. DokÅ‚adamy wszelkich staraÅ„, by nasze dziaÅ‚ania cechowaÅ‚a uczciwość i rzetelność wobec klientów i kontrahentów, zdajemy sobie, bowiem sprawÄ™, że tylko taka postawa umożliwia budowanie dÅ‚ugotrwaÅ‚ych relacji partnerskich.

PostÄ™p, innowacyjność i ciÄ…gÅ‚e doskonalenie siÄ™ to podstawowy element rozwoju naszej firmy. Wciąż poszukujemy nowych rozwiÄ…zaÅ„,  by zrealizować nasz gÅ‚ówny cel jakim jest zapewnienie profesjonalnej obsÅ‚ugi klienta w celu osiÄ…gniÄ™cia wspólnego zadowolenia.

Bardzo ważnym celem, który pragniemy osiÄ…gnąć, jest dbaÅ‚ość o Å›rodowisko, dlatego też wÅ›ród naszego asortymentu można znaleźć wiele produktów przyjaznych Å›rodowisku,  umożliwiajÄ…cych realizacjÄ™ idei ekologicznych zakupów.

Istniejemy dla naszych klientów i to ich satysfakcja jest miarÄ… naszego sukcesu!

DokÄ…d zmierzamy

Zmierzamy do peÅ‚nego profesjonalizmu i wysokiej, jakoÅ›ci usÅ‚ug, stawiajÄ…c zawsze na pierwszym miejscu satysfakcjÄ™ klienta. Istniejemy dla naszych klientów i z nimi chcemy budować dÅ‚ugotrwaÅ‚e, partnerskie relacje handlowe. Uważnie wsÅ‚uchujemy siÄ™ w ich potrzeby, starajÄ…c siÄ™ sprostać stawianym wymaganiom, unowoczeÅ›niajÄ…c system obsÅ‚ugi oraz rozbudowujÄ…c oferÄ™ asortymentowÄ….

Zaufanie! Wysoka jakość! Profesjonalizm! Perfekcja!

Nasz zespóÅ‚

W trosce o jak najwyższÄ… jakość usÅ‚ug oraz satysfakcjÄ™ klienta stworzyliÅ›my system umożliwiajÄ…cy realizacjÄ™ potrzeb indywidualnego klienta. Nasz zespóÅ‚, poczÄ…wszy od dziaÅ‚u obsÅ‚ugi klienta, a skoÅ„czywszy na spedycji, ukierunkowany jest na odbiorcÄ™ - jego potrzeby i zadowolenie - oraz peÅ‚ny profesjonalizm w podejÅ›ciu do wykonywanych zadaÅ„ SkÅ‚adajÄ…c zamówienie w naszej sieci, każdy klient może być pewien, że jego zlecenie zostanie szybko i perfekcyjnie zrealizowane, otrzyma rzetelnÄ… informacjÄ™ i pomoc dotyczÄ…cÄ… interesujÄ…cego go asortymentu, jak również zasad i terminów dostawy. W naszej pracy nie zapominamy, że jesteÅ›my ludźmi i pracujemy z ludźmi, dlatego z dużym szacunkiem traktujemy siebie nawzajem, naszych klientów i kontrahentów.

Nasza praca to nasza pasja, to styl życia!

Nasz asortyment

BazujÄ…c na naszym dÅ‚ugoletnim doÅ›wiadczeniu oraz wspóÅ‚pracy partnerskiej z najwiÄ™kszymi producentami i importerami stworzyliÅ›my bogatÄ… ofertÄ™ asortymentowÄ…, która liczy okoÅ‚o 20 000 produktów. Znane i cenione marki chÄ™tnie z nami wspóÅ‚pracujÄ… doceniajÄ…c nasz profesjonalizm i uczciwość kupieckÄ…. DziÄ™ki zaufaniu, jakim obdarzajÄ… nas dostawcy, możemy zaproponować naszym klientom najwyższÄ…, jakość oraz konkurencyjne warunki zakupu naszych produktów. W ofercie posiadamy towary produkowane przez najwiÄ™kszych producentów branży artykuÅ‚ów biurowych.

Zapewniamy produkty i usÅ‚ugi najwyższej jakoÅ›ci, bogaty wybór artykuÅ‚ów biurowych, pomoc wysokiej klasy specjalistów!


Szybka i profesjonalna dostawa

Cenimy PaÅ„stwa czas, dlatego jednym z naszych priorytetów jest dostarczenie zamówionego asortymentu w możliwie najszybszym czasie. DziÄ™ki profesjonalnej sieci logistycznej oraz wyspecjalizowanemu systemowi zarzÄ…dzania asortymentem, PaÅ„stwa zlecenie na artykuÅ‚y biurowe, meble biurowe, urzÄ…dzenia biurowe czy spożywcze dotrze bezpoÅ›rednio do miejsca przeznaczenia, kompletne i w nienaruszonym stanie.

Zapewniamy realizacjÄ™ zamówienia w nastÄ™pnym dniu roboczym po jego zÅ‚ożniu i gwarantujemy bezpÅ‚atny transport na terenie caÅ‚ego województwa Podkarpackiego!

 

Zamówienia online 

www.hurtpapier.pl/b2b

Platforma zakupowa Hurt – Papier Sp. J. jest nowoczesnym i funkcjonalnym systemem sprzedażowym, który umożliwia zakup artykuÅ‚ów i urzÄ…dzeÅ„ biurowych nieodzownych do wÅ‚aÅ›ciwego funkcjonowania biura. Przyjazne dla użytkownika funkcje platformy umożliwiajÄ… Å‚atwe i szybkie wybranie produktów oraz zÅ‚ożenie zmówienia. Ta nowoczesna forma zaopatrywania firm,  w artykuÅ‚y biurowe, zyskuje coraz wiÄ™kszÄ… liczbÄ™ zwolenników, ponieważ pozwala na: oszczÄ™dność czasu, Å‚atwy i szybki dostÄ™p do informacji, możliwość dokÅ‚adniego zapoznania siÄ™ z ofertÄ…, kontrolÄ™ wysokoÅ›ci wydatkowanej kwoty.

Zamów online!Szanowny Użytkowniku!

Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały informacyjne i promocyjne oraz udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Dzięki nim możemy finansować rozwój naszych usług.

Dbamy o Twoją prywatność

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem danych będzie firma Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp.J.. Tam będziecie Państwo mogli zgłaszać pytania, uwagi i zastrzeżenia.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Hurt-Papier Sp.J., w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w polityce prywatności, między innymi aby:

  • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Twoich zainteresowań,
  • zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
  • dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom,
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych podmiotów trzecich będzie odbywać się na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.

Dlatego też proszę, kliknij przycisk "OK, przejdź na stronę www.hurtpapier.pl", jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ciebie z naszego serwisu, w tym w wersji "desktop", jak i "mobile", a także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych. Zmianie ulega również nasza Polityka Prywatności